İnsanca

Herhangi bir etiket direkt olarak algı oluşturur insan bilincinde. Bizler yani ataerkil kültürün hüküm sürdüğü topraklarda yaşayanlar öncelikli olarak eğitimin önemini kavramalı ve bize pranga vuran, baskın zihniyetlerin ortaya çıkardığı tüm sözde gelenek kalıntılarını elimizin tersiyle itmeyi bilmeliyiz. Gücün ya da güçsüzlüğün, giyimin, dilin, rengin, dilin, soyun ve paranın getirdiği sözde gücün, fiziksel özelliklerine göre biçimlendirmelerin tümünü reddedip insanı yalnızca insan olarak görmeliyiz. Şiddetin her türlüsüne karşı durmalı “o” veya “bu” diye ayırmamalı toplumu baştan aşağı yeniden dizayn etmeliyiz. Sermayenin dayattığı algıyı kırmalı, ideolojik ve olgusal dayatmaları görmezden gelmeliyiz. Hiçbir günü özel olarak adlandırmadan, her günümüzün özel olduğunu unutmadan, insanca, vicdanımızın sesine sağır olmadan, salt iyilikle ve hoşgörüyle geçirmeliyiz.

İnsanca…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir